۰۲۱۹۱۳۰۷۴۷۸
۱۳۷متر نوساز اندیشه
بدون تصویر

۱۳۷متر نوساز اندیشه

تهران منطقه 07, خیابان اندیشه - عباس میرزا,

قیمت ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

۱۱۲ متر سهروردی شمالی
۹ عکس

۱۱۲ متر سهروردی شمالی

تهران منطقه 07, خیابان اندیشه - عباس میرزا,

قیمت ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

سهروردی شمالی 92 متر فول
بدون تصویر

سهروردی شمالی 92 متر فول

تهران منطقه 07, خیابان اندیشه - عباس میرزا,

قیمت ۱۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۱۳۵تومان

آپارتمان دو خوابه سهروردی شمالی اندیشه اصلی
۸ عکس

آپارتمان دو خوابه سهروردی شمالی اندیشه اصلی

تهران منطقه 07, خیابان اندیشه - عباس میرزا,

رهن ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان

50 متری خیابان اندیشه
۸ عکس

50 متری خیابان اندیشه

تهران منطقه 07, خیابان اندیشه - عباس میرزا,

رهن ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

231 متر سه خواب لوکس
۱۰ عکس

231 متر سه خواب لوکس

تهران منطقه 07, خیابان اندیشه - عباس میرزا,

رهن ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۰ تومان

آپارتمان 88 متری خیابان اندیشه
۱۰ عکس

آپارتمان 88 متری خیابان اندیشه

تهران منطقه 07, خیابان اندیشه - عباس میرزا,

رهن ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۵۰مترسهروردی اندیشه شریعتی
۴ عکس

آپارتمان ۵۰مترسهروردی اندیشه شریعتی

تهران منطقه 07, خیابان اندیشه - عباس میرزا,

رهن ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان