۰۲۱۹۱۳۰۷۴۷۸
۱۲۲ متر بهار شمالی
۷ عکس

۱۲۲ متر بهار شمالی

تهران منطقه 07, بهار شمالی - طالقانی تا بهار شیراز,

رهن ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۰ تومان

آپارتمان تکخواب 50متری نورگیر
۵ عکس

آپارتمان تکخواب 50متری نورگیر

تهران منطقه 07, بهار شمالی - طالقانی تا بهار شیراز,

قیمت ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۸۱,۶۳۲,۰۰۰تومان

۷۳متر ۲خواب بزرگ شریعتی بهار شمالی
۱۰ عکس

۷۳متر ۲خواب بزرگ شریعتی بهار شمالی

تهران منطقه 07, بهار شمالی - طالقانی تا بهار شیراز,

قیمت ۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۸۴,۵۲۰,۰۰۰تومان

آپارتمان ۵۰ متر بهار شمال گروسی
۹ عکس

آپارتمان ۵۰ متر بهار شمال گروسی

تهران منطقه 07, بهار شمالی - طالقانی تا بهار شیراز,

قیمت ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۰تومان

اپارتمان پنجاه و چهار متر تک خواب
۵ عکس

اپارتمان پنجاه و چهار متر تک خواب

تهران منطقه 07, بهار شمالی - طالقانی تا بهار شیراز,

قیمت ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۰تومان

۱۷۸ متر جوادنیا بهارشیراز
۸ عکس

۱۷۸ متر جوادنیا بهارشیراز

تهران منطقه 07, بهار شمالی - طالقانی تا بهار شیراز,

قیمت ۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۰تومان

خانه کلنگی ، شریعتی بهار، ۳۴۰ متر
بدون تصویر

خانه کلنگی ، شریعتی بهار، ۳۴۰ متر

تهران منطقه 07, بهار شمالی - طالقانی تا بهار شیراز,

قیمت ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۰تومان