۰۹۳۶۶۱۶۹۲۰۲ ___ ۰۲۱۹۱۳۰۷۴۷۸
40 متر رهن کامل بهار شمالی
۵ عکس

40 متر رهن کامل بهار شمالی

تهران منطقه 07, بهار شمالی - طالقانی تا بهار شیراز,

رهن ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره تومان

آپارتمان 106 متر تک واحدی با حیاط بزرگ
۵ عکس

آپارتمان 106 متر تک واحدی با حیاط بزرگ

تهران منطقه 07, بهار شمالی - طالقانی تا بهار شیراز,

رهن ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۲۲ متر بهار شمالی
۷ عکس

۱۲۲ متر بهار شمالی

تهران منطقه 07, بهار شمالی - طالقانی تا بهار شیراز,

رهن ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره تومان

آپارتمان تکخواب 50متری نورگیر
۵ عکس

آپارتمان تکخواب 50متری نورگیر

تهران منطقه 07, بهار شمالی - طالقانی تا بهار شیراز,

قیمت ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۷۳متر ۲خواب بزرگ شریعتی بهار شمالی
۱۰ عکس

۷۳متر ۲خواب بزرگ شریعتی بهار شمالی

تهران منطقه 07, بهار شمالی - طالقانی تا بهار شیراز,

قیمت ۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

آپارتمان ۵۰ متر بهار شمال گروسی
۹ عکس

آپارتمان ۵۰ متر بهار شمال گروسی

تهران منطقه 07, بهار شمالی - طالقانی تا بهار شیراز,

قیمت ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اپارتمان پنجاه و چهار متر تک خواب
۵ عکس

اپارتمان پنجاه و چهار متر تک خواب

تهران منطقه 07, بهار شمالی - طالقانی تا بهار شیراز,

قیمت ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱۷۸ متر جوادنیا بهارشیراز
۸ عکس

۱۷۸ متر جوادنیا بهارشیراز

تهران منطقه 07, بهار شمالی - طالقانی تا بهار شیراز,

قیمت ۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خانه کلنگی ، شریعتی بهار، ۳۴۰ متر
بدون تصویر

خانه کلنگی ، شریعتی بهار، ۳۴۰ متر

تهران منطقه 07, بهار شمالی - طالقانی تا بهار شیراز,

قیمت ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

×  ناحیه کاربری  ارسال آگهی جدید  پروفایل   پسندیده ها  خرید پکیج  مشاور شوید