۰۲۱۹۱۳۰۷۴۷۸
135 متر کلید نخورده در هویزه
۱ عکس

135 متر کلید نخورده در هویزه

تهران منطقه 07, سهروردی شمالی - سیدخندان تا عباس آباد,

قیمت ۲۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

90 متر نوساز ، عباس آباد
۱۳ عکس

90 متر نوساز ، عباس آباد

تهران منطقه 07, سهروردی شمالی - سیدخندان تا عباس آباد,

قیمت ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۱۲۲,۲۲۰,۰۰۰تومان

آپارتمان96متر 2خواب/نیمه فول/سهروردی شمالی
۶ عکس

آپارتمان96متر 2خواب/نیمه فول/سهروردی شمالی

تهران منطقه 07, سهروردی شمالی - سیدخندان تا عباس آباد,

رهن ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۰ تومان

آپارتمان105متر 2خواب/فول/سهروردی شمالی
۱۰ عکس

آپارتمان105متر 2خواب/فول/سهروردی شمالی

تهران منطقه 07, سهروردی شمالی - سیدخندان تا عباس آباد,

رهن ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۰ تومان

اپارتمان ۱۱۰ متر سهروردی شمالی نوساز
۱ عکس

اپارتمان ۱۱۰ متر سهروردی شمالی نوساز

تهران منطقه 07, سهروردی شمالی - سیدخندان تا عباس آباد,

قیمت ۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۱۶۰تومان

سهروردی شمالی 145 متر فول
۷ عکس

سهروردی شمالی 145 متر فول

تهران منطقه 07, سهروردی شمالی - سیدخندان تا عباس آباد,

قیمت ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

50 متری سهروردی شمالی
۵ عکس

50 متری سهروردی شمالی

تهران منطقه 07, سهروردی شمالی - سیدخندان تا عباس آباد,

رهن ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۰ تومان

آپارتمان مبله 70 متری سهروردی شمالی
۱۰ عکس

آپارتمان مبله 70 متری سهروردی شمالی

تهران منطقه 07, سهروردی شمالی - سیدخندان تا عباس آباد,

رهن ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره ۰ تومان

سهروردی شمالی۶۱متریک خواب سالن پرده خور
بدون تصویر

سهروردی شمالی۶۱متریک خواب سالن پرده خور

تهران منطقه 07, سهروردی شمالی - سیدخندان تا عباس آباد,

قیمت ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۹۵,۹۰۱,۰۰۰تومان

۹۹مترفول امکانات فول نوسازی
۱۰ عکس

۹۹مترفول امکانات فول نوسازی

تهران منطقه 07, سهروردی شمالی - سیدخندان تا عباس آباد,

قیمت ۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

متری ۰تومان