۰۲۱۹۱۳۰۷۴۷۸

ویلایی ۳۹۰ متر

مقایسه
۵ عکس تصویر سه بعدی

ویلایی ۳۹۰ متر

ویلایی ۳۹۰ متر عرصه
۴۰۵ متر اعیان
بهترین نقطه منطقه
در ۳ روز تخلیه میشه
بلوار شهید صابونچی
بر ۱۵ در این متراژ نیست


QR Code for ویلایی ۳۹۰ متر

کد ملک :۶۷۰۸


بروز رسانی در ۲ ماه پیش


چاپ آگهی


۱۱ بازدید

گزارش خطااز ما بپرسید ؟