۰۹۳۶۶۱۶۹۲۰۲ ___ ۰۲۱۹۱۳۰۷۴۷۸

ویلایی ۳۹۰ متر

مقایسه
۵ عکس

ویلایی ۳۹۰ متر

ویلایی ۳۹۰ متر عرصه
۴۰۵ متر اعیان
بهترین نقطه منطقه
در ۳ روز تخلیه میشه
بلوار شهید صابونچی
بر ۱۵ در این متراژ نیست

 

https://3pmelk.ir/YXYnC


QR Code for ویلایی ۳۹۰ متر

کد ملک :۶۷۰۸


بروز رسانی در ۵ ماه پیش


چاپ آگهی


گزارش خطامشاور شما املاک سپیدار

۰۹۳۶۶۱۶۹۲۰۲ ۰۹۳۶۶۱۶۹۲۰۲ @sepidarmelk ۰۲۱۹۱۳۰۷۴۷۸از ما بپرسید ؟


×  ناحیه کاربری  ارسال آگهی جدید  پروفایل   پسندیده ها  خرید پکیج  مشاور شوید